Основополагаща среща на Спортен клъстер Варна

Спортен клъстер Варна

На 27.07.2022г, в социалната чайна на гр.Варна се проведе първата – основополагаща среща на Спортен клъстер Варна.
Организатор на събитието е “Български експерти за регионално развитие” /БЕРР/.

Мисията нa новосъздадената организация е да създаде цялостна система за предприемачество в спортния сектор, която чрез обмен на практики и идеи между заинтересованите страни (предприемачи, спортни клубове, институции, общество), ще даде най-добрите решения за подобряване устойчивостта и ефективността в развитието на спорта.


В подкрепа за учредяване на спортния клъстер се обявиха 13 спортни клуба от Варна и представители на бизнеса.
Приоритети на обединението са нуждите от спортни бази, финансиране по проекти и квалифицирани кадри.


В рамките на събитието се разгледаха визията, мисията и целите на Спортния клъстер за подпомагане и развитие на спорта в региона „Ще се работи експертно за дефинирането на конкретни иновативни практики за успешно развитие на спортна общност на Варна.“ -сподели председателя на БЕРР, Антон Симеонов.
За целта ще се провеждат регулярни, месечни срещи в работни групи.
Надяваме се нашето спортно обединение да се разраства и да привлича нови членове.