Разрастване и нови членове в ИКТ-Клъстер-Варна

ICT Cluster Varna

През изминалата седмица на работна среща на ICT Cluster Varna (ИКТ-Клъстер – Варна) бяха приети нови членове с което семейството на Клъстера се увеличава. Български Експерти за Регионално Развитие, като негов член , подкрепяме и се радваме, че нови организации се присъединяват и се създават работни групи от експерти, с които да работят в посока образование и бизнес екосистеми . Една от целите на ИКТ-Клъстер-Варна е да мотивира повече млади хора и организации да се включат дейно в изграждането и развитието на по-добър облик на Варна.

 

Източник:

varnae.bg