Международен ден за опазване на паметниците на културата

Паметник на културата

На 18 април отбелязваме Международния ден за опазване на паметници на културата. Денят се чества от 1984 година по решение на ЮНЕСКО. На този ден отдаваме дължимото на националното ни наследство. Почитаме хората, отдадени на каузата за опазването му, което е изключително отговорна роля.

18 април е повод да се привлече общественото внимание във всички страни по света към ценностите на собственото им и общочовешкото културно наследство. Да се приобщят нови участници към усилията за опазването на паметниците на културата.

Източник: tourism.government.bg