НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ЕВРОПА –
СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ КОМПАС НА СВЕТА

На 01-02.06.2022 г. във Варна в Международния дом на учените“ Фредерик Жолио Кюри“ се проведе научна конференция на тема “Трансформацията на Европа – стратегически компас на света“.

Организатори на конференцията са Съюза на учените в България, Научноизследователски Център по енергиен бизнес и инфраструктура към УНСС, Българско геополитическо дружество, Български експерти за регионално развитие (БЕРР).

На тази среща се поставиха няколко сериозни акцента от български учени, участници в конференцията. Едното е важната сцена, на която се представя Европа в тези световни трансформации и тежките последици, които й предстои да понесе във връзка с войните за ресурси. Дали е стратегически компас на промени Европа ще разберем съвсем скоро. Но този свят, който познаваме със сигурност е дълбоко променен. И ние тепърва ще се сблъскваме с новите обективни реалности:

Новите времена ще имат нови енергийни източници непознати за хората днес, но твърде оскъдни и недостатъчни за всички държави по света. От това следват нови огнища и конфликти.

Това ще промени и транспортните коридори с акцент на морски и железопътен транспорт. А как ще се движат колите? – погледът засега е насочен към водорода, като щадящ климата, но се търсят и други решения. БЕРР като част от организационния екип на конференцията се явява  обединител на експертната и научна мисъл, търсейки отговори на важни за обществото въпроси, с цел да бъде в помощ на гражданите и да работи за тяхното по-добро бъдеще!