Национална научно-практическа конференция по психология

Национална конференция за психология

На 15 октомври 2022 година в хотел “Адмирал” в гр. Варна се проведе Национална научно-практическа конференция по психология, в която взеха участие уважавани историци, психолози и специалисти от различни научни области. Сред тях са Анелия Попова, доктор в катедра “медии и обществени комуникации“ към УНСС, с близо десетгодишен опит като журналист и отговорен редактор в печатни и електронни медии;

Иван Тренев: журналист и изследовател на древна и нова българска история, инициатор на възстановеното ботево четиристишие със златни букви в Сорбоната; Десислава Даскалова: управител и психолог в Център за психологическа консултация “Феникс“, с около десетгодишен опит в работата с деца-жертви на насилие и техните семейства; Йорданка Донева: логопед с дългогодишен стаж, автор на четири биографични книги, както и Снежана Георгиева, експерт от БЕРР, в сферата на образованието.

Целта на конференцията е да постави общуването и диалога като врата към решение на най-болните въпроси в обществото за постигане на градивни резултати като общност.