Исторически уроци по българска история. Политически трансформации. Виртуална България

Среща на тема „Исторически уроци по българска история“

На 07.09.2022 г. в Дома на учените „Жолио Кюри“ в к.к. „Св.Св. Константин и Елена“ Варна се проведе среща – разговор на тема: ”Исторически уроци по българска история. Политически трансформации. Виртуална България“.

Организатори на събитието: Български Експерти за Регионално Развитие Варна, Съюза на учените в България и Института за Проявление и Реализация на Българите.

Форумът разглежда основните исторически акценти, които оказват влияние на съвременните политически трансформации и пагубното им влияние върху основните сълбове на държавата: образование, право, здравеопазване.

Участници във форума

В този форум участваха експерти в сферата на образованието, историята, политиката и съдебната реформа: Проф. Нина Дюлгерова, Проф. Масис Хаджулян, Валентин Събков, Ивелин Илиев, Валентин Ковачганев, Снежана Георгиева. Те поставиха актуални въпроси на база своя опит. Обединиха се в търсене на модел за изграждане на гражданско общество, което да преодолява, предизвестява, надгражда и консолидира.

Амбицията е тези срещи да се превърнат в регулярен диалог на различни социални групи и граждански образования за формиране на успешен, работен, контролиращ граждански модел.