Исторически уроци по българска история. Политически трансформации. Виртуална България

На 07.09. 2022 г. в Дома на учените „Жолио Кюри“ в к.к. „Св.Св. Константин и Елена“ Варна се проведе среща – разговор на тема:
”Исторически уроци по българска история. Политически трансформации. Виртуална България“
Организатори на събитието:
Български Експерти за Регионално Развитие Варна, Съюза на учените в България и Института за Проявление и Реализация на Българите.
Форумът разглежда основните исторически акценти, които оказват влияние на съвременните политически трансформации и пагубното им влияние върху основните сълбове на държавата: Образование , Право, Здравеопазване
Във форума участваха експерти в сферата на образованието, историята, политиката и съдебната реформа: Проф. Нина Дюлгерова, Проф. Масис Хаджулян, Валентин Събков, Ивелин Илиев,
Валентин Ковачганев, Снежана Георгиева.
Те поставиха актуални въпроси на база своя опит.
Обединиха се в търсене на модел за изграждане на гражданско общество, което да преодолява, предизвестява, надгражда и консолидира.
Амбицията е тези срещи да се превърнат в регулярен диалог на различни социални групи и граждански образования за формиране на успешен, работен, контролиращ граждански модел.