На 15.04.1914 г. е създадена Софийската фондова борса

Учредяване на първата истинска фондова борса в България

На 15 април 1914 г. с царски указ №7 се разрешава учредяването на Софийска фондова борса, която е първата истинска такава в България. Според указа Софийска фондова борса е тържище, където се срещат членове на борсовата корпорация и борсови посредници за покупка и продажба на публични и частни ценни книжа.

Тя започва реална дейност през януари 1918г, като първоначално на нея се търгуват акциите на 21 дружества. През 1922г. е приет Правилника на борсата, в който се регламентират нейното управление и устройство, изискванията за членство, както и редът и начинът на провеждане на борсовите сесии.

3 години прекъсване на работата

Работата на борсата е прекъсната за около 3 години в периода ноември 1925 г. септември 1928 г. По време на Световната икономическа криза от 1929-33 г. борсата работи символично поради фалита на много компании и липсата на достатъчно сделки. След края на кризата борсовата търговия се активизира, търгуваните обеми се увеличават, а на фондовата борса са листирани около 30 дружества.

Източник: bse-sofia.bg