15.04.1914г. е създадена Софийската фондова борса

На 15 април 1914г. с царски указ №7 се разрешава учредяването на първата истинска фондова борса в България – Софийска фондова борса. Според указа Софийска фондова борса е тържище, където се срещат членове на борсовата корпорация и борсови посредници за покупка и продажба на публични и частни ценни книжа.

Софийска фондова борса започва реална дейност през януари 1918г, като първоначално на нея се търгуват акциите на 21 дружества. През 1922г. е приет Правилника на борсата, в който се регламентират нейното управление и устройство, изискванията за членство, както и редът и начинът на провеждане на борсовите сесии.

Работата на Софийска фондова борса е прекъсната за около 3 години в периода ноември 1925г.  септември 1928г. По време на Световната икономическа криза от 1929-33г. борсата работи символично поради фалита на много компании и липсата на достатъчно сделки.

След края на кризата борсовата търговия се активизира, търгуваните обеми се увеличават, а на фондовата борса са листирани около 30 дружества.

Източник:

bse-sofia.bg