На 25.04.2005 г. в Люксембург е подписан договор за присединяване на България към ЕС

На 13 април 2005 г.  Европейският парламент одобрява подписването на присъединителните договори за България и Румъния, дефакто потвърждавайки присъединяването им към ЕС. Парламентът гласува за присъединяването на Румъния с 479 „за“, 93 „против“ и 71 „въздържали се“. България получава малко по-позитивен вот с 522 „за“, 70 „против“ и 69 „въздържали се“.

Договорът е подписан на 25.04.2005 г. в Люксембург. Той е ратифициран от всички страни-членки на Европейския съюз и влиза в сила на 01.01.2007 г.

Източник: bg.wikipedia.org