БЕРР Варна – форум

БЕРР форум

На 07.09. 2022 г. в Дома на учените „Жолио Кюри“ в к.к. „Св.Св. Константин и Елена“ Варна се проведе БЕРР форум: среща – разговор на тема:
„Истинските уроци на българската история. Политически трансформации. Виртуална България“
Ние, Български Експерти за Регионално Развитие сме огранизатори на събитието заедно със Съюза на учените в България и Института за Проявление и Реализация на Българите.


Форумът разгледа основните исторически акценти, които влияят на съвременните политически трансформации
и пагубното им въздействие върху основните стълбове на държавата: Образование , Право, Здравеопазване.


Във форума участваха експерти в сферата на образованието, историята, политиката и съдебната реформа. Те поставиха актуални въпроси на база своя опит и не само формулираха, но и се обединиха в търсене на модел за изграждане на гражданско общество, което да преодолява, предизвестява, надгражда и консолидира.
Амбицията е тези срещи да се превърнат в регулярен диалог на различни социални групи и граждански образования за формиране на успешен, работен, контролиращ граждански модел.