ЗА НАС

Кои сме ние

БЕРР – „Български Експерти за Регионално Развитие“ е независима българска организация, която работи в партньорство с правителствени, неправителствени, международни организации и частни лица за укрепване на частния сектор, демократичните институции в страната и гражданското общество, чрез реализиране на следните дейности:

 • Проекти и програми за регионално, икономическо и социално развитие;
 • Събития за насърчаване развитието на младежките идеи и спорта;
 • Участие във форуми свързани с привличане на чуждестранни компании, които да стартират своята дейност в България;
 • Благотворителни мероприятия и актове;
 • Бизнес, предприемачество и технологии;

Цели на БЕРР

 • Повишаване на социалния капацитет
 • Личностно развитие
 • Здравна и физическа подготовка
 • Подкрепа на таланти
 • Подкрепа на малки и средни бизнеси

Дейности

Организиране и подкрепа на социални и обществени дейности

Подкрепа на младежки дейности

Подкрепа на малък и среден бизнес

Платформа “Граждани на квартала”

 1. 5 офиса по райони, информационни центрове ГК
 2. Собствена платформа/сайт, мрежа от страници в социалните мрежи с 500,000 последователи от региона
 3. Достъп на гражданите до експерти в различни области
 4. Члеснка маса

Социална кухня

 1. Ежедневна подкрепа за хора в нужда
 2. Разпределение на мрежа съвместно с “Граждани на квартала”

Младежки център за споделено пространство

 1. Осигуряване на работна среда
 2.  Привличане на млади проактивни хора към разработването на проектите на
  БЕРР

Събитиен календар

 1. Създадена годишна платформа за събития
 2. Годишна програма за културни, спортни и бизнес събития
 3. Провеждане на квартални дейности и събития за подобряване на средата и
  общността

Организиране и провеждане на спортни, културни и екологични събития, доброволчески дейности

 1. Провеждане на дейности със състезателен и/или доброволчески
  характер
 2. Геймифициране на дейности

Обучения, семинари, конференции, експертни съвети, работни срещи по проекти

 1. Провеждане на обучения чрез формални и неформални методи
 2. Издаване на сертификати

Акселераторски програми Привличане на Стартъп инвестиции Бизнес ангелски клуб

 1. Запознаване на инвеститори с бизнес проекти и идеи
 2. Достъп на бизнеса до експерти и обучени кадри