28 юли в историята на България

Първият брой на Държавен вестник

На този ден през 1879 година в София излиза първият брой на “Държавен вестник”. Първоначално излиза веднъж седмично, а след третата година два пъти и след дванадесетата година, започва да излиза ежедневно. През първите дванадесет години е държавно информационно издание, като помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно се преориентира към обявяване на влезли в сила нормативни актове – закони, укази, постановления и други, регистрира официални документи – конвенции, договори и други. В неофициалната си част оставя място и за публикации на различни съдебни институции. Продължава да излиза и след 09 септември 1944 до 30 ноември 1950, когато бива изместен от “Известия на Президиума на Народното събрание”.

Източник:

focus-news.net