Свободна и независима България

Ден на независимостта Ден на независимостта на България 22 септември – денят на независимостта, носещ след себе си възможността и свободата да избираме! За националното съзнание Нека си отговорим на въпроса: Как приемаме не персоналните, а националните празници? Склонни ли сме да гледаме на тях просто като време, в което се почива допълнително и не …