Национален Спортен Клъстер

Български експерти за регионално развитие БЕРР учреди “Национален спортен клъстер На 15.11.2022г., в град Варна, Сдружение „Български експерти за регионално развитие” /БЕРР/ учреди “Национален спортен клъстер”. Това решение се реализира с подкрепата на над 15 спортни клуба от Варна и представители на бизнеса, които влизат в сдружението като негови членове. Необходимостта от създаване на спортен …

Проект “Алея на толерантността”

Алея на толерантността Сдружение „Български експерти за регионално развитие“ (БЕРР) представя проект „Алея на толерантността”.   Още от възникването си нашият град е средище на различни култури, което от своя страна е белег на толерантното съжителството между хора от различни етноси.   Това е едно от големите богатства на морската столица от далечното й минало …