Основополагаща среща на Спортен клъстер Варна

Спортен клъстер Варна На 27.07.2022г, в социалната чайна на гр.Варна се проведе първата – основополагаща среща на Спортен клъстер Варна.Организатор на събитието е “Български експерти за регионално развитие” /БЕРР/. Мисията нa новосъздадената организация е да създаде цялостна система за предприемачество в спортния сектор, която чрез обмен на практики и идеи между заинтересованите страни (предприемачи, спортни …