НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ЕВРОПА –
СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ КОМПАС НА СВЕТА

На 01-02.06.2022 г. във Варна в Международния дом на учените“ Фредерик Жолио Кюри“ се проведе научна конференция на тема “Трансформацията на Европа – стратегически компас на света“. Организатори на конференцията са Съюза на учените в България, Научноизследователски Център по енергиен бизнес и инфраструктура към УНСС, Българско геополитическо дружество, Български експерти за регионално развитие (БЕРР). На тази среща се поставиха няколко сериозни …