15.04.1914г. е създадена Софийската фондова борса

На 15 април 1914г. с царски указ №7 се разрешава учредяването на първата истинска фондова борса в България – Софийска фондова борса. Според указа Софийска фондова борса е тържище, където се срещат членове на борсовата корпорация и борсови посредници за покупка и продажба на публични и частни ценни книжа. Софийска фондова борса започва реална дейност …