Какво сме дали на света? Тодор Нанчев

Награда за Тодор Нанчев от конкурса “Архитектура и енергия” Най-младият член на Световната организация за слънчева енергия е: Тодор Нанчев, българин. През 2002 г. Нанчев, тогава само на 16 години, се включва в конкурса за  Архитектура и енергия, организиран от Съюза на Архитектите в България. На конкурса той се явява с 2 проекта на сгради, …