Какво сме дали на света? Никола Димков

Кой е Никола Димков? Идеите, развити в книгата „Звезда на съгласието”, служат на американския президент Уилсън за формулиране на неговите 14 точки за омиротворяване на света и полагане основите на Обществото на народите. Автор на „Звезда на съгласието” е: Никола Димков, българин. Димков е роден през 1859 г. в българското село в Серско – Горно …