Първо заседание на Правописна комисия за българския език

На тази дата: 9 февруари 1895 г. се провежда първото заседание на Правописна комисия за българския език под председателството на Константин Величков. На нея е предложен нов проект, напълно напълно изхвърлящ ѣ от азбуката. Любопитен факт е, че проектът е подет единствено от списание „Български преглед”, а в масова употреба остава Дриновият правопис с ѣ на етимологичното му …