Предисторията на Аспарухов мост

Предистория Още от стари времена водите на Варненското езеро са се оттичали през плитката и криволичеща река на юг от градските стени. Наричана Дерза, Врана или Варна тя е най-известна като река Девня. Оттук е минавал важен търговски и стратегически път и е логично предположението, че още от древността над нея е съществувал мост. Първи сигурни свидетелства …