17.06.2024 – Покана събрание

17.06.2024 – Покана събрание

Сдружение “Бърлгарски Експерти за Регионално Развитие” Ви кани да участвате в учредително събрание за създаване на юридическо лице с нестопанска цел за да обединим усилията на всички заинтересовани в областта на екологията и устойчивото развитие.

Чакаме Ви на 17.06.2024 от 17:00ч в Социална Чайна (ул. Преслав 53, ет. 2, гр. Варна) !