12-ти Януари – Ден на българското военно разузнаване

Княз Фердинанд създава военно разузнаване в България

Днес, на 12-ти януари, българските военни разузнавачи отбелязват своя професионален празник ден на българското военно разузнаване.

Датата 12-ти януари влиза в историята след като Княз Фердинанд създава Разузнавателна секция към Оперативното отделение на Щаба на армията с Указ № 190 от 31.12.1907 г., който влиза в сила именно на 12-ти януари 1908 г. Тя е първият специализиран орган за водене и ръководство на военното разузнаване в България.