1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН

СПИН

А Вие знаете ли, че на всеки десет минути някъде на Земята някой се заразява с ХИВ и СПИН?

Причинителят на СПИН е вирус, наречен ХИВ, представляващ основен проблем за общественото здраве и засягащ милиони хора по света.

Ние, от сдружение „Български Експерти за Регионално Развитие”, подкрепяме кампанията на РЗИ-Варна, която е под мото „Пазя себе си, пазя и теб!“

Нека бъдем по-отговорни към себе си и близките си. Болестта не се познава по външни белези, тя се тества. Нека се изследваме навреме.

Повече инфомация за кампанията на РЗИ-Варна ще откриете на сайта им:
https://www.rzi-varna.com/