Сдружение „Български експерти за регионално развитие” взе участие в събитие „Българска асоциация на социалните предприемачи”

Предприемачи

Сдружение “Български експерти за регионално развитие” взе участие в събитие “Българска асоциация на социалните предприемачи“.

Във форума участваха сдружение „Български експерти за регионално развитие” с представител Савина Цветанова и “Мостове на доверието” с представител Галин Димитров.
Тема на кръглата маса бе изграждане на мост за социално включване на хора с увреждания.

С участието си представихме възможностите за дигитализиране на услугите и технологиите в социалния сектор. Заедно можем да променим съдбите на много хора, а също така да им помогнем в израстването и адаптирането в професионална насока.

Предстои да бъде изградена технологична концепция, работеща за подкрепа на хора със специални образователни потребности, социалните организации и социалните предприемачи. Социалното министерство включва хора с увреждания в младежка инициатива „Алма” за 2023г., които ще имат възможност да работят в социални предприятия навън. По този начин младите хора ще получат опит, а социалните предприятия в България ще получат трансфер на положителни практики.

Получихме покана за присъединяване към Националния Алианс за Социална Отговорност, с членове от над 2000 организации в цялата страна. С членството си подкрепяме инициативата на „Българска асоциация на социалните предприемачи”.

Организатори на събитието са: „Българска асоциация на социалните предприемачи”, „Национален алианс за социална отговорност” и “Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания” (с абревиатура EASPD).