Проект “Алея на толерантността”

Алея на толерантността

Сдружение „Български експерти за регионално развитие“ (БЕРР) представя проект „Алея на толерантността”.

 

Още от възникването си нашият град е средище на различни култури, което от своя страна е белег на толерантното съжителството между хора от различни етноси.

 

Това е едно от големите богатства на морската столица от далечното й минало до днес. В дни като днешните, на размирици по света, трябва да покажем сила и обединение, независимо от различията основани на етническа принадлежност, произход, религия, пол, обществено положение и други.

Идеята за създаването на “Алея на толерантността” възниква в резултат на проведени срещи с различни етнически групи, живеещи в гр.Варна. Според тези срещи решихме, че е необходим общ обединителен център.

 

Избрали сме парка, на квартал кв. Аспарухово, в който ще обособим културен и притегателен център, за провеждане на различни събития, обединяващи етносите. За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията.

Ще изготвим “Празничен календар”, в който ще бъдат отбелязани всички събития на етносите.

 

Желаем в този парк всяка етническа група да засади дърво и да остави своето послание. Цел ни е пространството да се превърне в средище за многообразни дейности и инициативи (детски, младежки, културни, образователни, спортни и др.), обединяващи толерантния дух на различните култури и етноси.

 

Идеен проект: