Идеята за създаването на “Алея на толерантността” възниква в резултат на проведени срещи с различни етнически групи, живеещи в гр.Варна. Според тези срещи решихме, че е необходим общ  преобщаващ център “Алея на Толерантността“.

Избрали сме парка, на квартал кв. Аспарухово, в който ще обособим културен и притегателен  център, за провеждане на различни събития, обединяващи етносите.

За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията.

Цел ни е пространството да се превърне в средище за многообразни дейности и инициативи (детски, младежки, културни, образователни, спортни и др.), обединяващи толерантния дух на различните култури и етноси.

БЕРР Варна работи по социален проект за интеграция на хора в неравностойно положение.

В България съществуват над 550 000души с над 75% на инвалидност. Това са над 7-8% от населението. 

Задачата, която сме си поставили в този проект е да срещаме хора от бизнеса с хора в неравностнойно положение. Включваме се към мисия, която дава гласност на проблемите в нашето общество, като изграждаме мост на доверие между двете страни.

Можем да помогнем само на хора в неравностойно положение, които търсят за себе си възможности за професионално израстване. За целта трябва да успеем да им осигурим най-добрата среда за развитие и най-добрите специалисти за постигане на това.

Нека създадем отношение и желание за подкрепа във всеки един от нас, към хората със специални нужди. 

Проектът „Граждани на квартала“ е информационна платформа, която се стреми да обедини потенциала на граждани, институции и бизнес, за да превърнат пространствата пред домовете и офисите си в по-добро место за живеене.

В платформата са засегнати области като:

– Опазване на околната среда;
– Защита на семейните ценности;
– Изява и развитие на личностния потенциал;
– Стимулиране на гражданското самосъзнание;
– Достъп на гражданите до експерти в различни сфери на социалния живот

„Граждани на квартала” е нашата мисия, насочена към промяна.

Варна е нашият дом. Ние сме семейство. Направи ДОБРО! Преобрази и претвори средата, в която живееш и работиш! Започни от своето място и предай нататък!

БЕРР работи по проект  изваждане потъналата подводница UB1-8 (пред устието на река “Камчия” в Български Териториални води).  Целта на проекта е да превърне UB1-8 в музеен експонат и да се съхранява във военоморски музей Варна. За да бъде достъпна за посещения и да напомня на българите за славата на военоморския флот в нашата история. 

ПЪРВОНАЧАЛНАТА ИДЕЯ ПРИНАДЛЕЖИ НА АДМИРАЛ МАНУШЕВ от 2011год. Тогава са направени и някои предварителни мероприятия за изваждане на кърмовата част на подводницата.

По време на I- вата Световна Война има само  две подводници тип UB1-8. Едната Българска а другата Германска.

Запазвайки нещо толкова ценно за поколенията, възпитаваме и предаваме емоционалната стойност на значимостта на флота през онези тежки военни години. В които българския флаг не е побеждаван.

Национален спортен клъстер е млада организация. Създаден е през 2022г.

Нашата мисия е да създадем цялостна система за предприемачество в спортния сектор, чрез обмен на практики и идеи между заинтересованите страни                 ( предприемачи, спортни клубове, институции, общество) и да дадем най-добрите решения за подобряване устойчивостта и ефективността в развитието на спорта.

Приоритети на обединението са нуждите от спортни бази, финансиране по проекти, по европейски и международни програми и необходимостта от квалифицирани кадри.

За целта на нас ни е необходима помощта и подкрепата на утвърдили се клъстери в областта на спорта от цял свят. Желаем да усвоим най-добрите практики приложени от Вас.

Целите на Националният спортен клъстер са свързани с подпомагане и развитие на спорта, работа на експертно ниво за дефинирането и прилагането на конкретни иновативни практики.