Граждани на квартала

Какво е Граждани на квартала?

Проектът „Граждани на квартала“ е информационна платформа, която се стреми да обедини потенциала на гражданите, институциите и бизнесите да превърнат пространствата пред домовете и офисите си в по-добри места за живеене.

В платформата са засегнати области като:

– Опазване на околната среда;
– Защита на семейните ценности;
– Изява и развитие на личностния потенциал;
– Стимулиране на гражданското самосъзнание;
– Достъп на гражданите до експерти в различни сфери на социалния живот

Това е нашата мисия, насочена към промяна.

Варна е нашият дом. Ние сме семейство. Направи ДОБРО! Преобрази и претвори средата, в която живееш и работиш! Започни от своето място и предай нататък!

За да се запознаете и участвате в нашите мисии, посетете сайта: https://varnahub.com/