Национален Спортен Клъстер

Български експерти за регионално развитие БЕРР учреди "Национален спортен клъстер

На 15.11.2022г., в град Варна, Сдружение „Български експерти за регионално развитие” /БЕРР/ учреди “Национален спортен клъстер”.

Това решение се реализира с подкрепата на над 15 спортни клуба от Варна и представители на бизнеса, които влизат в сдружението като негови членове.

Необходимостта от създаване на спортен клъстер възникна от многобройните проведени срещи с представители на спорта, любители, дейци и хора от бизнеса, които се обединяват около едно: потребността за развитие на спорта и градеж на нови спортни зали.

Един от основните приоритети на новосъздалото се Сдружение “Национален спортен клъстер” е кандидатстването по международни програми, за постигане на по-добра логистична и експертна среда в равитието на спорта по места в страната.

Реализирането на международни обмени и партньорства е друга цел върху която ще се работи усърдно.

В целите на сдружението са заложени още развитието на спортната инфраструктура, привличане на емблематични имена в спорта и разработване на иновативни концепции за развитие на спортните традиции.

Надяваме се нашето спортно обединение да се разраства и да привлича нови членове.

Галерия с повече снимки от събитието: