“Мостове на доверието”

Какво е мостове на доверието?

Сдружение “Български експерти за регионално развитие” Варна работи по социален проект за интеграция на хора в неравностойно положение “Мостове на доверието”.

В България има повече от 550 000 души със степен на инвалидност над 75%. Това се равнява на 7-8% от населението.

Задачата, която сме си поставили в този проект е да срещаме хора от бизнеса с такива в неравностнойно положение. Включваме се към мисия, която дава гласност на проблемите в нашето общество, като изграждаме мост на доверие между двете страни.

Можем да помогнем само на хора с увреждания, които търсят за себе си възможности за професионално израстване. За целта трябва да успеем да им осигурим най-добрата среда за развитие и най-добрите специалисти за постигане на това.

Нека създадем отношение и желание за подкрепа и помощ във всеки един от нас, към хората със специални нужди.

Нашата карта на развитие:

Подробна информация за проекта ще откриете на сайта на “Мостове на доверието”: https://www.mnd.bg/