Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените

Международен ден против насилие срещу жени

Днес, 25 ноември, е Международен ден за елиминиране на насилие срещу жени.
Той е приет за такъв от 17 декември 1999 г. по инициатива на ООН за премахване на различните видове насилие, упражнявано върху жени.

Жени, облечени в сигналнооранжеви дрехи отбелязоха днес във Варна Международния ден за елиминиране на насилието над жени. Те раздаваха информационни материали и популяризираха възможностите за защита на жертвите. Събитието се проведе в 18 часа в градинката „Севастопол“.

По Закона за защита от домашно насилие, като въззивна инстанция, чийто решения са окончателни, Окръжен съд – Варна е разгледал за последните три години 129 дела. Само от началото на тази година те са 38 на брой. Издадените от втората инстанция заповеди за защита от началото на 2019 г. до средата на ноември 2022 г. са 29 броя.

„Това показва една устойчива тенденция“, казва съдия Ирена Петкова, ръководител на „Гражданско отделение“ в съда. ; “Мога да кажа, че почти всяка раздяла е била предшествана от подобно да го нарека „тихо“ насилие. Обикновено, когато се стигне до завеждане на дело за развод, при неговото разглеждане се установяват, назад във времето, случаи на насилие, продължило с години. И това се доказва от назначаваните психологически експертизи на родителите, децата – почти винаги разривът в отношенията се предхожда от психологически и емоционален тормоз“, обяснява съдия Петкова.

Информационната кампания на Окръжен съд – Варна ще продължи до 10 декември, когато е Международен ден за правата на човека.