Гласува се решение за коридор номер 8 от ЕС

Коридор номер 8

Още през 1994\7г., коридорът става част от
паневропейската транспортна мрежа и получава своя
номер – осем. Той свързва Адриатическо море с Черно
море през Албания, Република Македония и България.
Наред с него са коридори № 4, № 7 и № 9, които са
четирите минаващи през територията на България
коридори.

Коридорът е интермодален и включва пристанищата,
пътищата, железопътните линии, летищата,
комбинираните и интермодалните транспортни
инфраструктури – помощни съоръжения, необходими за
управлението на трафика по маршрута.

През август 2017 г. се подписват два меморандума, пряко
касаещи коридора, за изграждане на жп инфраструктура и
връзка за пренос на газ. През същата година
българската страна поема ангажимент за доизграждането
на железопътната връзка по направлението София –
Перник – Радомир – македонска граница.

Към днешна дата, министрите на транспорта на страните
от ЕС гласуваха в понеделник целият коридор номер 8 да
стане част от основната, приоритетна европейска
транспортна инфраструктура. По този начин, проектите
по коридора в България, Северна Македония и Албания
ще имат по-лесен достъп до европейско финансиране.

В срещата участва и служебният вицепремиер и министър
на транспорта Христо Алексиев. Резултатът от срещата доведе до
развитие и приоритизиране за България – коридор 8, част от който
е бъдещата магистрала “Черно море“, между Варна и Бургас.

Това е сериозен успех за България, защото трасетата,
които се включват в ТЕН-Т мрежата вече могат да бъдат
финансирани. Проблемът с парите за магистрала „Черно
море“ може да бъде поне частично решен, но за
цялостното изграждане ще се търси партньорство.

Министър Алексиев потвърди още, че България е
предложила на ЕС проекти за допълнително развитие на
пристанищата в Русе и Варна. Крайната цел е да се
увеличат възможностите за оказване на логистична помощ
за Украйна. Разработват се варианти за ползване и на
фериботния комплекс във Варна.