Българска агенция за инвестиции (БАИ) представи България, като иновативна и дигитална инвестиционна дестинация по време на INNOVATION ROUNDTABLE SUMMIT FALL 2022

Инвестиции, иновации и дигитални решения

Инвестиции, иновации и дигитални решения – Innovation Roundtable Summit е изградена система от над 100 мултинационални компании, които са насочени пряко към областта на иновациите и обмяната на ценен опит между компании, иновации и институции.

БАИ представи презентация на тема „Иновациите и дигиталните решения: Двигател за развитието на българската икономика“. С тази тема представиха възможностите, които България предоставя като инвестиционна дестинация и място за развитие на бизнес, наука, развойна дейност и иновации.

Тема на кръглата маса беше: „Как могат корпорациите да си сътрудничат с първокласни институти за изкуствен интелект и технологии в България?“. Участие взеха над 60 представители на бизнеса и научната общност. Акцент беше поставен и върху първия в Източна Европа институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), който се намира в България.

В Innovation Roundtable Summit участваха над 600 експерти по иновации, работещи в големи международни корпорации, като GOOGLE, AMAZON, MICROSOFT, DHL, VOLVO Group, SIEMENS, BASF, BOSCH, SAP, AIRBUS, ABB, P&G, MARS и много др., които посетиха специалния щанд на агенцията и им бяха представени условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в България.

Информацията е взета от: https://investbg.government.bg/българия-иновативна-дестинация