Български

Експерти

за

Регионално

Развитие

 „Български експерти за регионално развитие“ БЕРР е независима българска организация, която работи в партньорство с правителствени, неправителствени, международни организации и частни лица за укрепване на частния сектор, гражданското общество и демократичните институции в страната.

Виж нашите проекти

Нашата сила са хората – екипите от таланти, които са в основата BERR да работи за успех.

group-people-working-out-business-plan-office_1303-15861

Експертен съвет

Нашият експертен съвет се състои от творческа група, чиято цел е да подпомага реализацията на инвестиционни проекти чрез малкия и среден бизнес на регионално ниво. Друго важно нещо, което тя прави, е да помага за изграждането на партньорства в социалната мрежа на BERR.

Събития

Нашият основен приоритет са младите хора и тяхното израстване като личности и успешни хора. За тях ще реализираме обучения по предприемачество и личностно развитие, спортни събития, както и работа в групи с ментори, за да създадем среда от хора като себе си и заедно да стигнем до следващото ниво в развитието си.

Diverse friends / students shoot
487565218

Граждански права

Чрез достъпа до експерти и администрация ние защитаваме гражданските и човешките права, отстояваме етичните принципи и социалните норми. Ние заставаме зад хората и техните права и свободи и вярваме, че всеки трябва да има мнение и да бъде свободен във всяка сфера на живота. Също така смятаме, че защитата на правата на човека непременно зависи в най-голяма степен от механизмите на национално ниво.

социална дейност

Едно общество не може да съществува и да се развива без подходяща социална среда. Ние от БЕРР разбираме това и насочваме огромна част от ресурсите си към подобряването му, като приоритизираме защитата на семейните ценности, опазването на околната среда, както и развитието на личността с цел подкрепа на просперитета. Защото само с личния принос на личността обществото може да просперира.

que-savoir-assurance-prevoyance

участвай

Готов ли си да оставиш следа? Искаш ли да се занимаваш със значими проекти? Искаш ли да имаш солидна подкрепа от колеги-професионалисти, които са готови да ти помогнат във всеки момент? Това сме ние в БЕРР. Ние смело гледаме към бъдещето и заедно градим едно по-добро утре.

А в теб виждаме бъдещето.

Вземи участие в нашите проекти и събития

Стани член, доброволец или просто направи предложение

ПАРТНЬОРИ

партньори