Български

Експерти

за

Регионално

Развитие

Неправителствената организация „Български Експерти за Регионално Развитие“ е независима българска организация, която работи в партньорство с правителствени, неправителствени, международни организации и частни лица за укрепване на частния сектор, гражданското общество и демократичните институции в страната.

Вземи участие в нашите инициативи

Нашата сила са хората – екипите от таланти, които са в основата на това БЕРР да работи за успеха.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Експертни съвети

Нашият експертен съвет се състой от креативна група, чиято цел е чрез малкия и среден бизнес на регионално ниво, да подпомага реализацията на инвестиционни проекти. Друго важно нещо, с което тя се е занимава е подпомагане за изграждане на партньорства в социалната мрежа на БЕРР.

group-people-working-out-business-plan-office_1303-15861
Diverse friends / students shoot

Събития

Най-големият ни приоритет са младите и тяхното израстване като личности и успели хора. За тях ще реализираме обучения по предприемачество и личностно развитие,спортни събития, както и работа в групи с ментори с цел да създадем среда от хора като нас самите, и заедно да се качим на следващото ниво в нашето развитие.

Гражданските права

Чрез достъп до експерти и администрация ние защитаваме гражданските и човешките права, поддържане на етични принципи и социални норми. Ние стоим зад хората и техните права и свободи, и вярваме, че всеки трябва да изказва мнение и да бъде свободен във всяка сфера от живота. Също така вярваме, че защитата на човешките права задължително зависи в най-голяма степен от механизмите на национално ниво.

487565218
que-savoir-assurance-prevoyance

социална дейност

Едно общество няма как да съществува и да се развива без адекватна социална среда. Ние от БЕРР разбираме това и насочваме огромна част от ресурса си за  подобряването й. Kато приоритети си поставяме защитата на семейните ценности, опазване на околната среда, както и развитието на индивидуалността с цел подпомагане на благоденствието. Защото само с личен принос на индивида обществото може да просперира.

УЧАСТВАЙ

Готов ли си да оставиш следа? Искаш ли да се занимаваш със значими проекти? Искаш ли да имаш солидна подкрепа от колеги-професионалисти, които са готови да ти помогнат във всеки момент? Това сме ние в БЕРР. Ние смело гледаме към бъдещето и заедно градим едно по-добро утре.

А в теб виждаме бъдещето.

Вземи участие в нашите проекти и събития

Стани член, доброволец или просто направи предложение

нашите партньори